Badea Anca Mihaela

Anca Mihaela Badea

www.legalhour.ro

Anca Mihaela Badea – Avocat senior

 Legislația societăților și legislația în general reprezintă o parte semnificativă a activității mele curente ca avocat care acționează în numele clienților din portofoliul său. Am acumulat de asemenea experiență în a lucra cu autoritățile administrației publice centrale și locale, în legătură cu aspecte ținând de activitățile curente sau problemele juridice ale clienților, acoperind toate spetele ce țin de: Drept civil, Drept comercial, Drept edilitar, Dreptul muncii, Drept financiar și fiscal, Contencios Administrativ si Fiscal.

DREPT SOCIETAR
Înfiinţare societăţi
Modificarea actelor constitutive
Activităţi societare curente
Dizolvare și lichidare

DREPT CIVIL
Drept Imobiliar. Cadastru și carte funciară
Dreptul familiei
Consultanță contracte
Proceduri de executare silită

LITIGII SI ARBITRAJ
Evaluare corectă a punctelor forte sau slabe
Soluții personalizate pentru optimizarea rezultatelor