Avocat Contencios Administrativ si Fiscal

Cabinet Avocat Contencios Administrativ

Contenciosul administrativ vizeaza intreaga procedura de contestatare a actelor administrative, ce emana de la diverse autoritati publice, incepand cu etapa de plangere prealabila si terminand cu judecata in fata instantelor speciale de contencios administrativ. Contenciosul administrativ este reglementat in cea mai mare parte de Legea nr. 554/2004 actualizata si de Noul Cod Administrativ. Avocatii nostri au experienta in:

Te regaseti intr-o problema de Contencios Administrativ sau Fiscal?

Consulta un avocat specializat in Contencios administrativ si Fiscal, completand campurile de mai jos:

Formular Contact Avocat Contencios Administrativ si Fiscal

  Ciupitu Raluca - Avocat Contencios Administrativ si Avocat Fiscal

  Experienta > 15 ani

  Avocat Contencios Administrativ si Fiscal in Bucuresti

  Ai o problema in Contencios Administrativ sau Fiscal?

  Un avocat bun pe Contencios Administrativ si Fiscal te poate salva inca din start de la un eventual proces pentru ca poate gasi acul in carul cu fan in speta ta. Un avocat specializat pe Contencios administrativ se remarca prin faptul ca este minutios si cunoaste foarte bine termenele din contencios administrativ.
  Enumeram cateva actiuni in dreptul fiscal:

  Cabinet Avocat Contencios Bucuresti

  Specializarile avocatilor nostri

  Cabinet Avocat Bucuresti

  Avocat Consultanta Fiscal

  Experienta de peste 13 ani in domeniul contenciosului administrativ si fiscal

  Avocat Drept Fiscal

  Legalhour ofera si servicii extinse de consultanta juridica si reprezentare in litigiile de drept fiscal pentru orice contestatii a actelor administrativ fiscale, actelor de control, asistenta juridica si reprezentare in fata ANAF, directiilor de taxe si impozite, asistenta juridica si reprezentare si suport in formularea punctelor de vedere in cadrul inspectiilor fiscale, formularea de contestatii la executare in materie fiscala, suspendare a executarii silite, anulare procese verbale de control, anulare Raport de inspectie fiscala, anulare proces verbal de contraventie in materie fiscala, anulare ordonante/ordine/hotarari de guvern.

  Intrebari si raspunsuri in Contenciosul Administrativ si Fiscal

  Articolul 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 consacră caracterul obligatoriu al procedurii administrative prealabile. Este vorba de recursul graţios (cel care se desfăşoară la autoritatea emitentă a actului) şi cel administrativ ierarhic (cel care se desfăşoară la autoritatea ierarhic superioară).

  Această procedură administrativă este o procedură prealabilă prin care o persoană lezată într-un drept sau interes legitim al său printr-un act administrativ unilateral solicită autorităţii emitente sau autorităţii ierarhic superioare revocarea în tot sau în parte a acelui act administrativ.

  Revocarea este modalitatea prin care organul emitent sau organul ierarhic superior acestuia desfiinţează (anuleaza efectele) unui act administrativ nelegal. Revocarea intervine pentru motive de nelegalitate, neoportunitate, necompetenta, vicii de fond si de forma..

  Având în vedere organul care o face, revocarea este de două feluri:

  retractarea, când desfiinţarea actului se face de organul emitent;

  revocarea propriu-zisă, când se face de organul ierarhic superior celui emitent.

  Principiul în contenciosul administrativ este cel al revocabilităţii actelor administrative, exceptând actele cu caracter administrativ individual:

  1. a) acte administrative cu caracter jurisdicţional;
  2. b) acte administrative care fie dau naştere la raporturi de drept privat (civile, de drept al muncii), fie sunt emise ca urmare a existenţei unor contracte civile sau administrative;
  3. c) acte administrative care au fost executate material;
  4. d) actele administrative declarate irevocabile printr-o dispoziţie a legii sau care au generat drepturi subiective garantate de lege sub aspectul stabilităţii;
  5. e) actele administrative prin care se aplică sancţiuni specifice celor trei forme de răspundere existente în dreptul administrativ.

  Parcurgerea procedurii prealabile este o condiţie de admisibilitate a acţiunii, neîndeplinirea acesteia atrăgând respingerea acţiunii ca inadmisibilă. Trebuie avute în vederea şi prevederile din materia procedurii civile privind procedura prealabilă (a se vedea şi comentariul art. 193 C. pr. civ.).

  Anumite acte sunt exceptate de la parcurgerea procedurii prealabile:

  1. a) în cazul unor acţiuni în contencios obiectiv. Astfel, conform articol 7 alin. 5 prima teză din Lege, nu este obligatorie plângerea prealabilă în cazul acţiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
  2. b) în cazul cererilor persoanelor vătămate prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe având ca obiect acordarea de despăgubiri [art. 7 alin. (5) teza a II-a din Legea nr. 554/2004]. Ordonanţele Guvernului sunt supuse numai controlului de constituţionalitate.
  3. c) în cazul acţiunilor împotriva refuzului nejustificat al autorităţilor publice de a rezolva cererile particularilor privind recunoaşterea unor drepturi sau interese legitime ale acestora [art. 7 alin. (5) teza a II-a ipoteza întâi din Legea nr. 554/2004].
  4. d) în cazul invocării excepţiei de nelegalitate a actelor administrative unilaterale individuale [art. 7 alin. (5) teza a II-a ipoteza a II-a din Legea nr. 554/2004].
  5. e) în cazul acţiunii în anularea unui act administrativ care a fost atacat în faţa unei jurisdicţii speciale administrative, dar persoana vătămată a renunţat la această jurisdicţie înainte de finalizarea judecăţii.
  6. f) în cazul acţiunii în anulare a actelor administrativ-jurisdicţionale.
  7. g) în cazul acţiunilor privind anularea actelor administrative irevocabile.

  Procedura prealabilă trebuie îndeplinită în anumite termene expres prevăzute de art. 7 din Lege.

  Termenul general pentru acte administrative unilaterale cu caracter individual este cel de 30 de zile de la data comunicării actelor respective, iar pentru contractele administrative este un termen unic de 6 luni, care curge de la momente diferite în funcţie de obiectul plângerii prealabile.

  Excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile este o excepţie relativă, care trebuie invocată de către pârât numai în faţa primei instanţe, prin întâmpinare, adică cel târziu la primul termen de judecată la care a fost legal citat.

  Procedura prealabilă în cazul contractelor administrative are semnificaţia concilierii în cazul litigiilor comerciale.

  Procedura specială reglementată de art. 1013-1024 C. pr. civ. este procedura ordonanţei de plată şi este obligatorie în cazul acţiunii în contencios administrativ ce are ca obiect executarea contractelor administrative. De asemenea, trebuie avute în vedere şi prevederile art. 1552 C. civ.

  Atenţie!

  Autorităţile administraţiei publice locale (consilii locale, primari, consilii judeţene şi preşedinţii consiliilor judeţene) nu au autorităţi publice ierarhic superioare.

   

  Act administrativ fiscal. Procedură administrativă specială. Contestare. Decizia de impunere prevăzută de art. 83 şi urm. C. pr. fisc. nu epuizează sfera actelor administrativ-fiscale supuse procedurii de contestare reglementate prin Titlul IX al aceluiaşi act normativ, art. 175 alin. (1) referindu-se expres la contestarea titlului de creanţă şi a altor acte administrative fiscale. În calificarea juridică a unui act, esenţială este natura măsurilor dispuse în conţinutul său, iar nu forma sau denumirea. Art. 175-188 C. pr. fisc. instituie o procedură administrativă specială care, fără a fi calificată drept jurisdicţie administrativă, derogă de la normele de drept comun privind procedura prealabilă, cuprinse în art. 7 din Legea nr. 554/2004. Din prevederile art. 188 alin. (2), conform cărora „deciziile emise în soluţionarea contestaţiei pot fi atacate la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă” rezultă că instanţa nu poate fi sesizată în vederea exercitării controlului de legalitate asupra substanţei măsurilor dispuse decât după finalizarea procedurii administrative, prin emiterea unei decizii care să analizeze fondul raportului juridic fiscal (I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2352 din 4 mai 2007, în Pandectele Române nr. 2 din data de 30 martie 2008).

  Sursa Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters Kluwer

  In contenciosul administrativ si fiscal putem ataca TOATE ACTELE ADMINISTRATIVE, respectiv:

  • Contractele administrative, incheiate cu autoritati publice centrale si locale; aspecte legate de aplicarea şi executarea acestora, dar si etapele premergatoare incheierii lor;
  • actele administrativ fiscale care privesc taxe şi impozite (ex: Decizii de impunere, Rapoarte de control, Rapoarte de inspectie fiscala etc.);
  • contestarea licitaţiilor şi a altor modalităţi de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
  • Ce trebuie sa facem cand suntem nemultumiti de un act emis de o autoritate publica? – In primul rand plangere prealabila in 30 zile de la comunicare/luare la cunostinta prin semnatura sau orice alta forma de comunicare – posta ATENTIE – EXISTA TERMENE DIFERITE DE CONTESTARE SI PROCEDURI PREALABILE DIFERITE in functie de particularitatea fiecarui act administrativ/fiscal
  • Daca discutam de un act administrativ fiscal – de exemplu o decizie de impunere, un raport de inspectie fiscala/de control – procedura prealabila este contestatie in 45 de zile de la comunicare/luare la cunostinta
  • Daca avem un control fiscal/inspectie se poate emite un raport de control si un proces verbal de contraventie. In aceasta situatie discutam de 2 acte distincte si 2 proceduri diferite, ce trebuie contestate, tinand cont de regulile aplicabile pentru fiecare in parte.
  • (!) Alegeti mereu un avocat specializat. Procedurile sunt specifice si este nevoie de experienta in domeniu pentru rezultate pe masura.

  PROCEDURI PREALABILE: LG 554/2004 – PLANGERE PREALABILA – 30 ZILE

  Acte administrative fiscale – 45 zile contestatie pe Codul de procedura fiscala

  (!) Atentie – Pentru procesele verbale de contraventie, emise in procedura de control, discutam de o alta procedura de contestare, cu alte termene, mai scurte. Practic avem termenul de contestare general, de 15 zile de la comunicare, similar procesului verbal de contraventie rutiera.

  Instantele de contencios administrativ si fiscal sunt instante specializate, prima instanta este de regula tribunalul, dosarele sunt solutionate cu celeritate, mai ales cand discutam de achizitiile publice. Competenta instantelor se va verifica in functie de autoritatea emitenta centrala/locala, valoarea obiectului actului administrativ atacat, daca exista sau nu legi speciale incidente in speta etc.

  -Daca va aflati intr-o situatie de nelegalitate, nereguli, vicii in procedura de atribuire sau orice alta situatie de natura a atrage anularea procedurii de atribuire, putem depune o contestatie pentru anulare licitatie publica sau anulare procedura de atribuire, anulare contract de achizitie publica nelegal etc.

  -Da, contestatia este practic procedura prealabila, anterioara sesizarii instantei de contencios administrativ si de regula, obligatorie, cu mici exceptii. Putem face contestatie decizie de impunere, contestatie raport de control anaf, contestatie raport de inspectie fiscala, contestatie procedura de atribuire, contestatie CNSC, contestatie achizitii publice etc.

  -Bineinteles, putem contesta un Raport de control ANAF sau putem cere o anulare act administrativ fiscal, anulare decizie de impunere sau anularea oricarui act nelegal ANAF ce se circumscrie definitiei actului administrativ si nu constituie o simpla operatiune sau adresa (ce pot fi si ele contestate, dar numai impreuna cu actele administrative, la care fac referire).

  -Cea mai mare parte a dosarelor de contencios administrativ si fiscal o avem in Bucuresti, dar reprezentam clientii si in fata instantelor de judecata specializate, de contencios administrativ din orase precum Constanta, Cluj, Iasi, Galati, Braila, Bacau, Buzau, Ploiesti, Pitesti, Brasov, Sibiu, Craiova, Cluj, Timisoara etc.

  – Contenciosul administrativ are la baza legea cadru in domeniu, respectiv Legea nr. 554/2004, ce reglementeaza particularitatile privind contestarea actelor administrative

  -De multe ori preferam sa fim de la inceput in dosarul de contencios administrativ, inca din etapa procedurii prealabile, intrucat asa stim exact ce s-a intamplat acolo si nu permitem vreo greseala de procedura sau de fond, insa va putem asista in fata instantei de contencios administrativ si la un singur termen sau pentru recurs in fata Curtii de Apel sau Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru un dosar de contencios administrativ si fiscal.

  -Spune-ne mai multe detalii despre speta ta si te putem ajuta sa obtii o revocare act administrativ, anulare act administrativ, modificarea sau anulare clauze contract administrativ, pretentii derivand dintr-un contract administrativ, litigii ce tin de procedura de incheiere sau derulare a unui contract administrativ, reziliere sau incetare contract administrativ

  Esti vatamat de un act administrativ normativ? Putem sa cerem anulare Hotarare de Guvern, anulare ordin etc.

  Ai participat la o licitatie publica si ai suferit un prejudiciu? Putem cere anularea unei proceduri de licitatie publica nelegala sau a contractului de achizitie publica incheiat in urma unei proceduri de atribuire nelegale

  Ai primit o amenda de la ANAF? Doresti sa obtii o anulare decizie de impunere? Te putem ajuta cu toate etapele de contestare!

  Indiferent ca locuiesti in sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6 din Bucuresti, competenta instantei de contencios administrativ va fi data de autoritatea emitenta si va reveni, in principiu, Tribunalului Bucuresti, Tribunalului Ilfov, Curtii de Apel Bucuresti sau Inaltei Curti de Casatie de Justitie, ultima, de regula, in etapa de recurs.

  -Oferim consultanta juridica in contencios administrativ si fiscal pentru procedura prealabila, contestatie, dosare pe rol, asistenta juridica si reprezentare contencios administrativ si fiscal, recurs contencios administrativ sau cale de atac in potentiale dosare de contencios administrativ si fiscal.

  -Bineinteles, vom analiza situatia dumneavoastra si vom verifica daca ati fost prejudiciati de un act administrativ, va putem reprezenta in instanta si putem cere despaguburi in cadrul unui proces de contencios administrativ. Va recomandam sa apelati la un avocat contencios administrativ cu experienta pentru a preintampina eventuale probleme ce pot interveni in procedura speciala, atat in etapa prealabila cat si in instanta, pentru cat mai multe sanse de castig.