Cum să Anulezi un Act Administrativ: Ghid Complet pentru Persoane Fizice și Juridice

Anulare act administrativ in contencios administrativ

Actele administrative pot avea un impact semnificativ asupra vieții dumneavoastră, fie că sunteți o persoană fizică sau juridică. În anumite cazuri, este posibil ca un act administrativ să fie nelegal sau neîntemeiat, afectând negativ drepturile și interesele dumneavoastră legitime.

Acest articol vă va oferi un ghid complet despre anularea actelor administrative, cu accent pe procedurile specifice din București dar si din restul țarii. De asemenea, vom prezenta rolul esențial al unui avocat specializat în contencios administrativ în obținerea unei soluții favorabile.

Ce este un act administrativ?

Un act administrativ este o hotărâre unilaterală emisă de o autoritate publică în temeiul legii, cu scopul de a produce efecte juridice.

Motive pentru anularea unui act administrativ:

Există mai multe motive pentru care un act administrativ poate fi anulat, printre care:

 • Neîndeplinirea condițiilor de legalitate: actul nu respectă dispozițiile legale în vigoare.
 • Incompatibilitate cu alte acte administrative: actul intră în contradicție cu alte acte administrative preexistente.
 • Lipsa temeiului juridic: actul nu are un temei legal valid.
 • Viciu de procedură: procedura de emitere a actului a fost viciată, afectând validitatea sa.
 • Încălcarea drepturilor și intereselor legitime: actul lezează drepturile și interesele legitime ale persoanelor vizate.

Procedura de anulare a actului administrativ:

Există două căi principale de atacare a unui act administrativ:

1. Calea administrativă:

 • Se depune o plângere prealabilă la autoritatea care a emis actul, solicitând revocarea sau anularea acestuia.
 • Termenul de depunere a plângerii este de 30 de zile de la data comunicării actului.
 • Autoritatea are un termen de 30 de zile pentru a soluționa plângerea.

2. Calea contenciosului administrativ:

 • Se introduce o acțiune în anulare la instanța de contencios administrativ competentă.
 • Termenul de depunere a acțiunii este de 6 luni de la data comunicării actului.
 • Instanța va analiza legalitatea actului și va pronunța o hotărâre.

Importanța consultării unui avocat specializat în contencios administrativ:

Anularea unui act administrativ poate fi un proces complex, cu implicații juridice semnificative. Un avocat cu experiență în contencios administrativ vă poate ajuta prin:

 • Analiza actului și identificarea viciilor sale.
 • Redactarea și depunerea plângerii prealabile sau a acțiunii în anulare.
 • Reprezentarea dumneavoastră în fața autorității administrative sau a instanței de contencios administrativ.
 • Asigurarea respectării drepturilor și intereselor dumneavoastră legitime.

Avocat Contencios Administrativ București:

Cabinetul nostru de avocatură din București vă pune la dispoziție o echipă de avocați specializați în contencios administrativ, cu o vastă experiență în obținerea de soluții favorabile pentru clienții noștri. Putem ajuta atât persoanele din București cat si din toată țara.

 

Exemplu de act administrativ ce poate fi anulat de către un avocat:

Autorizație de construire emisă ilegal:

Situație: Un cetățean din București dorește să construiască o casă pe un teren proprietate personală. Solicită autorizație de construire Primăriei Sectorului X, respectând toate procedurile legale.

Problemă: Primăria Sectorului X emite autorizația de construire, însă cu nerespectarea unor dispoziții legale din Planul Urbanistic Zonal (PUZ). De exemplu, autorizația permite construirea unui etaj suplimentar, contrar prevederilor PUZ care limitează la un singur etaj înălțimea maximă admisă.

Consecințe: Vecinii imobilului se opun vehement construirii etajului suplimentar, considerând că va afecta negativ aspectul zonei și va duce la o supraaglomerație. De asemenea, autorizația de construire emisă ilegal ar putea fi anulată de instanță, ducând la oprirea lucrărilor și la posibilitatea unor amenzi considerabile.

Intervenția avocatului: Un avocat specializat în contencios administrativ poate ajuta cetățeanul prin:

 • Analiza detaliată a autorizației de construire și a PUZ-ului: avocatul va identifica viciile de legalitate ale actului administrativ.
 • Formularea unei plângeri prealabile la Primăria Sectorului X: avocatul va redacta o plângere argumentată, solicitând revocarea autorizației de construire.
 • Reprezentarea cetățeanului în fața instanței de contencios administrativ: în caz de respingere a plângerii prealabile, avocatul va introduce o acțiune în anulare a autorizației de construire și va pleda în favoarea clientului.

Rezultat: Prin intervenția avocatului, este posibil ca autorizația de construire ilegală să fie anulată, protejând astfel drepturile și interesele cetățeanului, dar și ale vecinilor.

Alte exemple de acte administrative ce pot fi anulate:

 • Hotărâre de impunere a unei amenzi fiscale
 • Decizie de demolare a unei construcții
 • Refuzul acordării unei licențe
 • Rezilierea unui contract administrativ

Notă:

Este important de reținut că fiecare caz este unic și necesită o analiză atentă din partea unui avocat specializat în contencios administrativ.

 

Exemplu de act administrativ ce poate fi anulat de către un avocat pentru o persoană juridică:

Licență de operare anulată:

Situație: O companie din București operează un restaurant în centrul vechi al orașului, având o licență de funcționare valabilă.

Problemă: Primăria Municipiului București organizează o inspecție la restaurant, identificând anumite abateri de la normele sanitare și de protecție a mediului. Ca urmare, Primăria emite o decizie de suspendare a licenței de funcționare a restaurantului.

Consecințe: Suspendarea licenței ar duce la imposibilitatea companiei de a-și desfășura activitatea, generând pierderi financiare semnificative. De asemenea, imaginea companiei ar putea fi afectată negativ.

Intervenția avocatului: Un avocat specializat în contencios administrativ poate ajuta compania prin:

 • Analiza detaliată a deciziei de suspendare a licenței: avocatul va verifica dacă procedura de inspecție a fost respectată și dacă sancțiunea impusă este proporțională cu abaterile constatate.
 • Formularea unei plângeri prealabile la Primăria Municipiului București: avocatul va redacta o plângere argumentată, solicitând anularea sau modificarea deciziei de suspendare.
 • Reprezentarea companiei în fața instanței de contencios administrativ: în caz de respingere a plângerii prealabile, avocatul va introduce o acțiune în anulare a deciziei și va pleda pentru menținerea licenței de funcționare.

Rezultat: Prin intervenția avocatului, este posibil ca decizia de suspendare a licenței să fie anulată sau modificată, permițând companiei să continue operațiunile în condiții legale.

Alte exemple de acte administrative ce pot fi anulate pentru o persoană juridică:

 • Hotărâre de retragere a autorizației de funcționare
 • Sancțiune pecuniară contravențională
 • Reſoluție de lichidare forțată
 • Refuzul acordării unei autorizații

Notă:

Este important ca o persoană juridică să solicite asistența unui avocat specializat în contencios administrativ imediat după emiterea unui act administrativ nefavorabil, pentru a-și proteja drepturile și interesele legitime.

 

Contact:

Pentru o consultanță gratuită cu privire la anularea unui act administrativ, vă rugăm să ne contactați la adresa de email office [@] legalhour.ro sau la numărul de telefon 0766 599 000

Articol redactat de

avocat Raluca Ciupitu

avocat Raluca Ciupitu roba

Sursa fotografii: Leonardo.ai

Doresti sa anulezi un act administrativ?

Discuta un avocat cu experienta in contencios administrativ si fiscal, completand formularul de mai jos: